https://makitajobs.ro/images/icons/logo.png

NOTIFICAREA PRELUCRARII DATELOR

Scopul acestei notificări de procesare este cum vă va procesa datele personale Compania MAKITA EU , în calitate de controlor de date, și măsurile și procesele folosite, pentru a asigura o protecție adecvată. Furnizarea acestor informații este una dintre cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 ("GDPR").
Referințele la "dumneavoastra" înseamnă oricare dintre angajații noștri, ofițeri, directori, contractori, agenți, consultanți sau agenți de munca, care își au sediul în Spațiul Economic European (SEE) sau în afara acestuia, unde datele dvs. personale sunt prelucrate în contextul oricăreia dintre institutiile noastre în SEE.
Referințele la "dumneavoastra" vor include, de asemenea, dacă este cazul, orice persoane aflate în întreținere sau alte persoane despre care furnizați date personale, în raportul dintre dvs. si noi, din motive de gestionare a angajaților, cum ar fi contactul de urgență sau beneficiile angajaților.
Această notificare nu face parte din contractul dvs. de angajare, iar ea poate fi modificata din când în când.

Va vom prelucra doar datele personale:

 

In temeiul prevederilor legale mai sus mentionate, MAKITA EU SRL  in calitatea de angajator, in desfasurarea activitatii sale, prelucreaza datele personale ale angajatilor sai si membrilor familiei angajatilor sai:

 

 

• Numele, adresa, CNP, numar si serie carte de identitate, varsta,  adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact, cetatenia, informatii privind studiile, pregatirea si experienta profesionala;
• Date despre membrii familiei, inclusiv persoane minore aflate in intretinere;
• Date bancare;
Date despre starea sanatatii dvs si a membrilor familiei, inclusiv persoane minoare aflate in intretinere;
• Date despre cazierul judiciar;Date biometrice. (legitimatie cu poza )

             Nu vom fi responsabili pentru eventualele pierderi care rezultă din datele personale
inexacte, neautorizate, deficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Putem colecta datele dvs. personale în mai multe moduri ( fara a fi limitate la cele enumerate in continuare ), ca de exemplu:

Va vom prelucra datele personale in corelare cu relatiile dintre noi și cu furnizarea produselor și serviciilor noastre către dumneavoastra, în următoarele scopuri:

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate (incluzand accesul sau stocarea) către o țară sau un teritoriu din afara Spațiului Economic European ("SEE"), incluzand țări ale căror legi pot sa nu ofere același nivel de protecție al datelor cu caracter personal, ca cele definite în SEE.
Este posibil să vă transferam datele personale companiilor din grupul nostru din afara SEE, inclusiv Japonia, și pe cât posibil, să specificăm țările implicate.
Ne vom asigura că orice astfel de transferuri internaționale vor fi supuse unor masuri de securitate adecvate, asa cum se specifica in GDPR. Puteți obține copii ale documentelor cu masurile de siguranta relevante, făcând o solicitare in acest sens, în conformitate cu Anexa 12 de mai jos.

Noi nu vindem și nu vom vinde, închiria sau nu vom face schimb cu datele dumneavoastra personale. Vom dezvălui datele dumneavoastra personale doar următorilor destinatari:

Ne angajăm să asigurăm și să protejăm datele dumneavoastra personale și vom implementa și menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate, pentru a asigura un nivel de securitate adecvat protejarii datelor personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului accidental sau neautorizat..

puteți solicita acest lucru contactându-ne, după cum este descris în Anexa 12 de mai jos.

Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar, pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate sau pentru a ne conforma cerințelor legale, de reglementare sau conform cu politicile interne.

Putem modifica sau actualiza părți din această notificare, in conformitate cu legislația și reglementările aplicabile sau folosind actualizarea practicilor noastre interne. Actualizarea acestei notificari se va face pe site-ul Companiei. Nu veti fi direct informat despre schimbarea survenita, de aceea asigurați-vă că verificați în mod regulat această notificare, astfel încât să fiți informat la timp despre orice modificări sau actualizări facute.

Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul acestei notificări sau la datele dumneavoastra personale sau doriți să faceți o solicitare în legătură cu datele dumneavoastra personale, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile prezentate mai jos:

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea noastră de reglementare a protecției datelor, dacă veti considera că v-au fost încălcate drepturile.
Organismul National de Reglementare a Datelor cu caracter personal este: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: B-dul Gral Gh.Magheru, 28-30, Sector 1, Bucuresti, Cod postal: 010336, Romania.”